Schultinga Opheikens Kok

Het voeren van salarisadministraties kost veel tijd. Bovendien heeft u vakinhoudelijk inzicht nodig om wet- en regelgeving goed toe te passen.
Schultinga, Opheikens & Kok kan u dit werk uit handen nemen. Onze salarisspecialisten werken efficiënt en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld regelgeving en CAO-wijzigingen. Hun kennis en advies zijn van toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

U kunt voor de volgende werkzaamheden bij ons terecht:
- de volledige salarisadministratie                       - salarisberekeningen  
- salarisspecificaties                                               - toepassen CAO-bepalingen
- aangiften diverse instanties                                - verzorgen van jaaropgaven
- arbeidsovereenkomsten                                      - arbeidsvoorwaarden
- het toepassen van 
  sociale zekerheidswetgeving                              - advies en begeleiding

XSLT: The document to be XSLTProcessed is invalid